Адванс Адрес Експертни Оценки

е сред трите най-големи оценителски компании в България, работи с повече от 20 банки у нас, има мрежа от 80 оценители в 40 града и изготвя годишно над 6 000 експертни оценки.


Лицензирана е за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.