Заедно успяваме

Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД търси да присъедини към екипа си:
-  Сертифицирани експерт-оценители на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, цели търговски предприятия и вземания за офисите на Адванс в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Русе.
- Партньори – сертифицирани експерт-оценители на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения за градовете – Пловдив, Велинград, Гоце Делчев, Елхово, Свиленград, Добрич, Разград, Силистра, Бяла (Русенско), Свищов, Плевен, Ловеч, Лом, Видин.

Адванс Експертни Оценки ООД е винаги отворена за ново партньорство със сертифицирани оценители на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, цели търговски предприятия и вземания. Като оценител можете да се присъедините към нашия екип по трудов договор в един от офисите Адванс на София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Русе или като независим партньор във всяка друга област страна.

Желани за нас са партньорства с оценители на територията на цялата страна, поставящи спазването на критериите за качество на първо място в работата си.

В момента ТЪРСИМ:

Специалист “Супервайзор оценител на недвижими имоти”

Вашите отговорности:
• Супервизиране и контрол на изготвянето на експертни оценки на недвижими имоти;

Нашите изисквания:
• Висше образование;
• Сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти /други сертификати са предимство/
• Опит в извършването на оценителска дейност / минимум 5 години/
• Умения за работа в екип;
• Лоялност и спазване на конфиденциалност;
• Владеенето на английски език се счита за предимство.

Специалист “Експерт оценител на търговски предприятия – финансов анализатор”

Вашите отговорности:
• Изготвяне на експертни оценки на търговски предприятия и/или финансови активи;

Нашите изисквания:
• Висше образование;
• Сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и/или финансови активи; /други сертификати са предимство/
• Опит в извършването на оценителска дейност; /минимум 3 години/
• Умения за работа в екип;
• Лоялност и спазване на конфиденциалност;
• Владеенето на английски език се счита за предимство.

Нашето предложение:
• Динамична работа в голяма, бързо развиваща се компания;
• Атрактивно възнаграждение;
• Отлични условия на труд;

Ако Вие
  • сте дипломиран инженер, икономист, юрист или с друга специалност
  • притежавате сертификат за оценител на недвижими имоти/земеделски земи/машини и съоръжения/цели търговски предприятия и вземания и други активи
  • имате необходимия професионален опит или желаете да придобиете такъв
  • желаете да си партнирате с една от най-големите оценителски компании в страната
можете да потърсите контакт с нас на тел. 02 4471 277 или да изпратите Ваше СV и данни за професионалния Ви опит на  tzbojilova@ocenki.bg и vsemova@ocenki.bg