За да знаете стойността на всичко

 • Експертни оценки

  Експертните оценки на Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД могат да Ви бъдат необходими при:

  - кандидатстване за банково кредитиране;

  - годишно счетоводно приключване и заверка на финансови отчети;

  - покупко-продажба на активи;

  - прехвърляне на дялове или акции;

  - реорганизация или ликвидация на предприятия и/или дейности;

  - остойностяване на различни имуществени права: право на строеж; право на надстрояване; сервитути и др.;

  - изготвяне на финансови и инвестиционни анализи;

  - разработване на инвестиционни проекти;

  - определяне на наемни или арендни вноски;

  - сделки между свързани лица;

  - определяне на застрахователни стойности или при оценка на щети по вече застраховано движимо и недвижимо имущество;

  - всички други случаи, когато искате да знаете стойността на това, което притежавате или искате да придобиете.

 • On-line заявка за оценка

  Информация за обекта:

  Местонахождение:
  Тип на обекта:
  Цел на оценката:

  Информация за заявителя:

  Име и фамилия:
  Телефон:
  e-mail:

  Желая:

   Контакт с оценител
   Информация за цена и начин на плащане
 • Цени и срокове

  Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД работи по утвърден ценоразпис, в който индивидуалните цени са формирани въз основа на:

  - вида на оценката;

  - срочността на поръчката.

  Сроковете за изготвяне на експертните оценки зависят от вида на обекта за оценяване, като в повечето случаи варират между 3 и 7 работни дни от датата, когато на оценителя са предоставени всички необходими документи и е извършен оглед.

  научете повече
Експертни оценки